Categorieën
Foto's

Hoe is het mogelijk?

In de lente maakte GOM (Carnavalsvereniging Groep oet Meas) in Meers de Maasoevers schoon. Behalve zakken vol plasticafval werden ook rond de 200 autobanden opgeruimd. Nu in de zomer de waterstanden van de Maas lager worden, komen opnieuw autobanden boven water. En dit keer gaat het om welgeteld 130 banden. Daarmee komt het totaal voor dit moment op 330 autobanden. En dat op een stukje Maasoever van naar schatting 300 meter. Hoe is dat mogelijk? Het kan toch bijna niet anders dan dat deze banden afgelopen winter op één plek in de Maas zijn gedumpt. Wat zou het mooi zijn als we zo’n vervuiler verantwoordelijk konden stellen voor zijn hufterigheid.

Categorieën
Foto's

Maas toont haar prachtige grindbanken

Als na de winter het water in de Maas zakt, komen de bij hoogwater (nieuw) gevormde grindbanken bloot te liggen. Het is elk jaar weer een verassing hoe het er uit is komen te zien.

Categorieën
Foto's

Loop van de Maas verandert aanzienlijk

Doordat de Maas in de bocht bij Meers bij een lagere waterstand enkel nog via de binnenbocht (de voormalige Julianagroeve) stroomt, komt de buitenbocht dit jaar al vroeg vrijwel droog te staan. Een aanzienlijke  verandering ten opzichte van voorgaande jaren.

Onderstaande foto’s laten zien dat twee dammen in de buitenbocht al droog zijn gevallen.

 

Categorieën
Foto's

Konikpaarden in de wolken (met de lente)

Categorieën
Foto's

Op Sint-Urbanus (25 mei) veel zon, geeft veel wijn in de ton.

P1040335 Jan Janssen Meers

Dat zit dus snor!